MAX System AS eies i fellesskap av selskaper som ser nytten av å kunne tilby et brukervennlig Web-basert internkontroll- og kvalitetssystem. Selskapet ble etablert februar 2013 og overtok da eiendomsretten til programmet MAX System. MAX System selges, settes opp og supporteres av forhandlere rundt om i landet. Er du interessert i å bli forhandler eller agent, ta kontakt på e-postadressen post@maxsystem.no. 
             
             
             
             
   Selskap: HMS1 AS       Selskap: Indigo Security AS      Selskap: HMS i Nord      Selskap: Spine AS
   Fylke: Hordaland      Fylke: Hordaland      Fylke: Finnmark      Fylke: Sør Trøndelag
   Fagområde: HMS, SHA, Miljøfyrtårn, Yrkeshygiene      Fagområde: Personvern, IKT-sikkerhet, Compliance      Fagområde: HMS      Fagområde: Programutvikling, drifting
   Hjemmeside: www.hms1.no      Hjemmeside: www.indigosecurity.no      Hjemmeside:  www.hmsinord.no      Hjemmeside: www.spine.no
   E-post: post@hms1.no      E-post: post@indigosecurity.no      E-post:  post@hmsinord.no      E-post: firmapost@spine.no
                             
                             
                       
   Selskap: Aarekol IT AS      Selskap:  Helse & Sikkerhet SA                
   Fylke: Hordaland      Fylke:  Nordland                
   Fagområde: Programutvikling, drifting       Fagområde:  Bedriftshelsetjeneste                
   Hjemmeside: www.aarekol.com      Hjemmeside  www.hesi.no                
   E-post: post@aarekol.com      E-post:  post@hesi.no