MAX System    

   
MAX System er et webbasert program for internkontroll- og kvalitetsstyring. Systemet består av moduler og det er enkelt å bygge på etterhvert som behovet øker. Systemet er brukervennlig og bygger på prinsippet LES, UTFØR og ARKIVER. MAX Systemet er ment å kunne benyttes av både ansatte, ledelse og andre nøkkelpersoner. 

Er du på utkikk etter en løsning som kan lette arbeidet og skape orden og system, ta kontakt for en prat. Vi garanterer en fornuftig pris.
 
   
HOVEDMODUL  
       
MAX Basis   Modulen gir tilgang til grunnfunksjonaliteten i programmet. Med MAX Basis kan du på egen hånd bygge opp nødvendig innhold i et internkontroll- eller kvalitetssystem. Av funksjonalitet som følger med er blant annet håndbøker, versjonskontroll, digitale sjekklister, avviksbehandling, aktivitetsoversikt (årshjul/ handlingsplaner), arkiv, varslinger pr epost/SMS, bruk av roller med ulike rettigheter og kontaktregister.  
       
       
FAGMODULER  
       
MAX HMS    Modul som bygger på MAX Basis i tillegg til å ivareta kravene til helse, miljø og sikkerhet. Modulen inneholder HMS-håndbok som fortløpende oppdateres ved endringer i lovverket, inkludert er også sjekklister, dokumentmaler, og forslag til aktiviteter. Løsningen skreddersys den enkelte bedrift. Er du en SMB-bedrift, ta kontakt og du kan få tilgjengelig et HMS-system som er svært lett å bruke i løpet av få dager.
 
       
MAX Personvern   Modul som bygger på MAX Basis og som inkluderer blant annet en fortløpende oppdatert personvernhåndbok. Løsningen bidrar til at både ansatte og ledelse i en virksomhet blir kjent med og på en effektiv måte kan etterleve relevante krav og plikter.
 
       
   
TILLEGGSMODULER  
       
MAX Eiendom   En løsning som tillater en eiendomsforvalter å kunne betjene flere eiendommer på samme tid i en felles løsning samtidig som hver av eiendommene har sitt eget  internkontrollsystem. Dette gir mulighet for at nye eiendommer kan legges til porteføljen, samt at ny forvalter ved overdragelse av en eiendom kan få tilbud om å overta den digitale versjonen av systemet.  
       
MAX-Hjemmeside 
  Er en svært enkel hjemmesideløsning som dekker de mest aktuelle behovene for å presentere selskapet på Internett. Du er i gang med det samme.
 
                 


 
Ønsker du mer informasjon/tilbud på MAX System, ta kontakt.