MAX System    

 


 


 
   
MAX System er et webbasert program for internkontroll- og kvalitetsstyring. Systemet er brukervennlig og bygger på prinsippet les, utfør og arkiv. Systemet er ment å kunne benyttes av både ansatte, ledelse og andre nøkkelpersoner.